szejgis1

Konsola Windows

Wykonaj polecenia

 1. Zarządzanie dyskami twardymi i partycje.
 2. Pliki i katalogi.
 3. Użytkownicy i grupy.
 4. Uprawnienia do plików i katalogów.

https://youtu.be/9lJOZvOjn_c

 1. Do czego służy polecenie shrink( jakie ma opcje)?
 2. Jak wyświetlić istniejące partycje?
 3. Jak utworzyć i sformatować partycję
 4. Jak przypisać literę do partycji?
 5. Co oznaczają skróty MBR i GPT?
 6. Kiedy musimy skorzystać z systemu GPT?
 7. Jakim poleceniem zmieniamy styl partycji?
 8. Jakie polecenie służy do usuwania plików?
 9. Jakie polecenie służy do usuwania folderów?
 10. Jak przenieść plik dok1.txt z katalogu dane do katalogu dokumenty?
 11. Do czego służą polecenia copy i xcopy?
 12. Utwórz skrypt, który po uruchomieniu komputera, tworzy kopię wybranego folderu z dysku C na dysku D.
 13. Utwórz konta użytkowników według instrukcji zawartych w filmie.
 14. Utwórz foldery i nadaj im prawa dostępu według opisu w filmie.