Linux

 

 

 

 

Kurs NDG Linux Essential jest wprowadzeniem do systemu Linux.Kończy się uzyskaniem certyfikatu.
Program kursu przygotowuje do uzyskania certyfikatu LPI Linux Essentials Professional Development Certificate.

 

Cele kursu

 • Zrozumienie system Linux jako system operacyjnego
 • Wyjaśnienie najważniejszych kwestii przy wyborze system operacyjnego
 • Zrozumienie podstawowych informacji dotyczących otwartego oprogramowania (open source software) oraz licencji oprogramowania
 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pracy z systemem Linux
 • Nauka podstawowych umiejętności używania wiersza poleceń w systemie Linux
 • Nauka używania wiersza poleceń pomocy i nawigowania systemem pomocy w systemie Linux
 • Podstawy pracy z plikami i katalogami w systemie Linux
 • Wyszukiwanie i uzyskiwanie danych z plików w systemie Linux
 • Ogólne zrozumienie pojęcia skryptów
 • Zapoznanie się z częściami składowymi pulpitu i serwerów komputera
 • Wiedza o tym, gdzie w systemie Linux przechowywane są dane
 • Odpytywanie ważnych ustawień sieci dla komputera z systemem Linux w przestrzeni lokalnej
 • Identyfikowanie różnych typów użytkowników w systemie Linux
 • Tworzenie kont użytkowników i grup w systemie Linux
 • Zarządzanie prawami własności i dostępu plików w systemie Linux
 • Zrozumienie specjalnych plików i katalogów w systemie Linux

 

 

Szkolenia składa się z 16 modułów i obejmuje wiedzę na temat systemu operacyjnego Linux oraz wiersza poleceń.